نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

دانشجو

پیام اکرمی‌پور

این مجموعه با عنوان چشم‌اندازهای کوی درکلاس کارگاه مستند با همراهی آقای مهرداد نجم‌آبادی و مهران مهاجر شروع شد و ادامه پیدا کرد. به یاد دارم چند ماه بعد از ورودم به کوی دانشگاه، یه روز بعد از قدم‌زدن تو محوطه کوی، ساختمونی عجیب که خانه فرهنگ و هنر نام داشت توجهم رو جلب کرد. داخل ساختمون خبر از محیطی می‌داد که دهه‌ها به حال خودش رها شده بوده. تو یکی از اتاق‌هاش کتاب‌های تلنبارشده‌ی خاک‌خورده به چشم می‌خورد. در بخش دیگه‌ای به طور وسیعی زمین کنده شده بود و قسمت دیگه‌ای از این ساختمون به محلی برای نگهداری مرغ و خروس تبدیل شده بود! تصمیم گرفتم که از بیرون و داخل این ساختمان عکاسی کنم، اما با قدم‌زدن در کوی متوجه شدم که محوطه خوابگاه‌ها هم باید بازنمایی بشه. محیطی پر از فرسودگی که دیوارهاش پوشیده از شعارهای مختلف بود. تالار فرهنگش تعطیل شده بود، اطراف موسسه فرهنگی‌اش تبدیل به محلی برای نگهداری زباله شده بود و در بعضی از قسمت‌ها هم اشیا کهنه و خراب مختلف به چشم می‌خورد. این ویژگی‌ها در اون مکان برای من انگیزه‌ای شد که انعکاسی دقیق از اون‌چه تا به حال از این فضا دیده نشده رو به مخاطب نشون بدم.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار