نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

کارهای اخیر

پروانه اعتمادی از جمله هنرمندان پرآوازه و قدیمی ایرانی به شمار مى‌رود که آثارش در نمایشگاه‌های بین‌‌المللی چون بازل، دهلی‌نو، شانگ‌های، لس‌آنجلس، ونکوور، دبی و … به نمایش عموم درآمده است. از این هنرمند اخیراً دو مجموعه انفرادی در گالری اینجا و طراحان آزاد برپا شد. تکنیک این کارها که به کوشش علی بختیاری جمع شده‌اند کلاژ و سریگرافی است. پروانه اعتمادی تنها شاگرد خصوصی بهمن محصص بود و برخی از کارهایش مستقیماً متأثر از اوست؛ از جمله اثرى در مجموعه اخير که در آن نقش‌مایه‌ی ماهی هم‌چون چند کار محصص برجسته است. اعتمادی علاوه بر این استاد هنرمندانی چون صادق تیرافکن، آویش خبره‌زاده و رضا دانشمیر بوده است. او هنرمندی تجربه‌گراست و استفاده از متریال‌های متفاوت از شاخصه‌های اصلی آثار اوست. سابق بر این اعتمادى نقاشی روی سیمان، تکنیک مداد رنگی، استفاده از انواع پارچه‌ها مثل تور، کلاژ با مقوا و گاهی چاپ را آزموده است. الهام از هنر هند در سبک اعتمادی وجود داشته است و گویی حسی شاعرانه، طبیعت‌ بی‌جان‌های او را به قالب کلاژ آورده است. پروانه اعتمادی از مدیران تالار قندریز بوده و همچون چندی دیگر از هنرمندان تالار رغبتی به مکتب سقاخانه‌ نداشته است. ویژگی متمایز پروانه اعتمادی تعلق‌خاطر به فرهنگ ایرانی استو اینکه او خود را از هنرمندان توریستی و خارجی‌پسند جدا می‌داند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار