نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نقاشى‌هاى نصرت‌الله مسلميان

نصرت‌اللّه مسلمیان از هنرمندان پرآوازه و قدیمی جریان نوگرای ایرانِ معاصر است که آثارش در نمایشگاه‌های بین‌المللی به‌نمایش درآمده و موفق به دریافت جوایزی هم شده‌ است. مسیر فکری و هنری او شبیه به بسیاری از هنرمندان و روشنفکران ایرانی از آثاری واقع‌گرا از زمینه‌های سیاسی و اجتماعی به آثاری فردی‌تر و شخصی‌تر گرایش می‌یابد؛ هرچند تا همین امروز هم ارجاع به واقعیات اجتماعی در آثار او از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد آنها محسوب می‌شود.

آثار به‌نمایش درآمده در نمایشگاه متأخر این هنرمند را می‌توان به دودسته تقسیم کرد: آثار حجیم‌تر و انتزاعی‌تر که در آنها از رنگ بیشتر استفاده شده و آثار در قطع کوچک‌تر که عناصر فیگوراتیو در آنها برجسته‌تر است.

به‌ نظر می‌رسد ارتباط مشخص‌تر با زمینه‌های اجتماعی که در استیتمنت مجموعه نیز مشخصاً به آن اشاره شده بیشتر با آثار کوچک‌تر برقرار باشد تا آثار در قطع بزرگ. آثار حجیم بیشتر شبیه به آثار نمایشگاه پیشین هنرمند (در سال ۱۳۹۶) هستند و آثار انتزاعی از زمینه مدرنیستی مسلمیان برمی‌آیند و احتمالاً با مخاطب بیگانه با فضای هنرهای تجسمی ارتباط محسوسی برقرار نکنند، ولی نصرت‌اللّه مسلمیان از جنبش اکسپرسیونیسم هم متأثر بوده و آثار قدیمی‌تر او بیشتر با این جریان در پیوند هستند.  آثار در قطع کوچک بیان‌گرایانه‌‌ترند و نمود بارز احساسات شخصی هنرمند در آنها با واقعیات اجتماعی و تاریخی ارتباط برقرار می‌کند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار