نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

گفتمان

داریوش آشوری در گفتاری به نام سرگشته میان جهان‌های شرقی و غربی اشاره می‌کند که :گفتمان به معنای مجموعه یا دستگاه بینشی است که از راه واژگان و گفتارهای نهادینه‌شده بر ذهنیات اثر می‌گذارد.

آثار هومن درخشنده با عنوان گفتمان در تلاشی برای پیوند زدن هنر خیابانی و آن‌چه که در گالری‌ها عرضه می‌شود قرار گرفته است. گویی تکه‌هایی از گرافیتی خیابانی را از بستر خود جدا کرده و در فضایی کاملا متفاوت به مخاطب عرضه کرده است.

استفاده از علامت‌های شهری و تلفیقش با این سبک از نقاشی تلاش هنرمند برای ایجاد گفتمانی است که بتواند میان خیابان به‌عنوان محیط زندگی و رفتار فردی و تاثیرهای متقابلشان خوانشی ایجاد کند.

جدا کردن اثر با سبک و سیاق خیابانی از بستر اصلی خودش و نمایش درون گالری علی‌رغم استفاده از کاراکترهای زن که گویی فقط به هدف ایجاد جذابیت تصویری نگاشته شده نتوانسته گفتمان قدرتمندی را ایجاد کند؛ چرا که وقتی سخن از گفتمان آن هم در فضای شهری به میان می‌آید، علاوه بر نشانه‌های شهری، تیپ‌نگاری‌های مختلف و وجوه مختلف شهری نیز مطرح می‌شوند که مجموعه درخشنده فاقد آن است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار