نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

گرگ و میش

آثار فرهادیان گونه‌ای از نقاشی فيگوراتيو است كه رویکرد نقاشی انتزاعی نیز در آنها دیده می‌شود و مانند رویاهایی که از ناخودآگاه سرازیر می‌شوند، تلاشی برای بازنمایی مستقیم عواطف و احساسات است. از شاخصه‌هاى کار هنرمند سازماندهی بصری او در آثارش است و می‌توان ردی ملموس از سنت تصویری مکتب لایپزیک را در آن بازیافت.

طراحی در آثار فرهادیان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. روش طراحی‌اش یادآور آثار نیمۀ سدۀ بیستم است. رنگ‌ها در آثار او از تلالو و درخشندگی قابل توجهی برخوردار است. لایه‌های رنگی شکل دهنده‌ کلیت آثار می‌شوند و در پرداخت جزییات نيز این برخورد مشهود است. آثار فرهاديان هم معاصرند و هم نوستالژیک؛ فضا در آنها غیرعادی و سوررئال است.

در ‘گرگ و میش’ نیز چون سایر مجموعه‌ها مسائلی چون هویت، زمان، و پرداختن به چشم‌انداز‌ها دیده می‌شود، اما برخى از ارجاع‌های تصویری ذهن را به آثار دوران روکوکو سوق می‌دهد كه در قیاس با مجموعه‌های قبلی او که الهام گرفته از اسناد و تصاویر دوران پهلوی بود اتفاق جدیدی است. بازه تاريخي كه هنرمند در آثارش به آن مي‌پردازد حول و حوش سی تا پنجاه سال گذشته است؛ دوره‌ای كه كمتر در عالم نقاشی به حساسيت‌ها و درونمايه‌های فرمی و محتوايی آن توجه شده است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار