نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

کهن‌الگوها

عنوان نمایشگاه جاری فروغ ریحانی به‌نام کهن‌الگوها در اولین رویارویی ذهن را به‌سمت مفاهیم یونگ روانپزشک سوئیسی و پدر روانشناسی نوین سوق می‌دهد. از دیدگاه یونگ کهن‌الگوها شامل تصاویر و رسوباتی است که بر اثر تجربه‌های مکرر پدران باستانی به ناخودآگاه بشر راه‌یافته است. درواقع هر کهن‌الگو تمایل ساختاری نهفته‌ای است که بیانگر محتویات و فرآیندهای پویای ناخودآگاه جمعی در سیمای تصاویر ابتدایی است.

در این نمایشگاه با ۶ اثر نقاشی و ۱۱ اثر دکوراتیو مواجهیم که هریک با عنوانی جداگانه ازهم متمایز شده‌اند. این نقاشی‌ها که با تابلوهای دکوراتیو کناری‌شان قرابت معنایی دارند، هریک نشانگر یکی از کهن‌الگوهایی است که جزو نخستین‌ها بوده و درواقع هنرمند از دیدگاه خود تصاویر ابتدایی آن مفاهیم را به تصویر کشیده‌است. برای مثال عنوان یکی از این آثار که نیمه یک صورتک را با شاخ‌های گاو به نمایش کشیده ایوداد است که نام نخستین گاو آفریده شده در کیهان‌شناسی زرتشتی بوده است. درواقع این همان مفهومی است که ما را به سمت کهن‌الگویی که از گاو در ذهن جمعی‌مان نقش بسته سوق می‌دهد.

آثار دکوراتیو این نمایشگاه اجسامی چوبی به شکل قاشق و میل سرمه یا سنجاق سر است که کفه پهن آن با مفهومی که در ذهن هنرمند بوده نقاشی شده است. شکل این آثار می‌تواند تخیل ریحانی از نمود بیرونی کهن‌الگوها باشد. حال باید به این نکته اندیشید که آیا عنوان کلی کهن‌الگوها توانسته با ارائه این آثار جان مطلب را ادا کند؟

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار