نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نمایشگاه کالبد گالری اُ

کالبد

«کالبد» عنوان سومین نمایشگاه انفرادی بویه سادات‌نیا است که در گالری اُ به نمایش درآمد.

ساحت خلق اثر هنری، گذار تصویر بیرون از فیلتر هنرمند است که موجب ایجاد جهانی درونی می‌شود و ما از آن به عنوان اثر هنری یاد می‌کنیم. آن‌چه که به این ساحت هویت می‌بخشد، نگاه آگاهانه هنرمند به بستر و روح زمانه‌ایست که در آن زیست می‌کند.

آثار بویه سادات‌نیا حاصل غور و تفکر در زمانه‌ای است که در آن زندگی می‌کند؛ جهانی پراضطراب، سریع و بیگانه. فرم در اثار او جنبه‌ای ثابت و ایستا و قطعی ندارد. گویی مجموعه‌ی کالبد ثبت لحظه‌ای در میان یک دگردیسی است. همین پویایی در طراحی‌هایش است که آثار را تا مرز زیباشناسی انتزاعی پیش می‌برد و مخاطب را میان تفسیری فیگوراتیو و غیرفیگوراتیو و انتزاعی قرار می‌دهد.

جهان خلق‌شده‌ی هنرمند، حاصل از میان برداشته‌شدن مرزهای فیزیکی جهان بیرونی است؛ فیگورهایی ازشکل‌درآمده، فضایی تغییرشکل‌یافته و محیطی که دیگر ناشناس به نظر می‌آید.

سادات‌نیا در مجموعه کالبد گویی به دنبال کشفی انتزاعی از راه شهودی واقعی است. او هیجان و احساسش را پیرامون بستر و جغرافیایی که در آن زیست می‌کنیم به روی کاغذ می‌آورد. شاید یکی از دلایل برقراری ارتباط مخاطب با آثار انتزاعی او همین حس مشترک میان کیفیت و شرایط زندگی کنونی ما با فرم‌های نقاشی‌شده باشد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار