نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

چشم‌اندازهای پیش رو

نمایشگاه چشم‌اندازهای پیش ‌رو به کیوریتوری مهدی وثوق‌نیا در گالری راه ابریشم در حال برگزاری است.

در این نمایشگاه ۹۹ اثر از ۴۰ عکاس با نگاه انتقادی به تغییر مناظر امروز ایران (ارجاع به بیانیه نمایشگاه) به نمایش گذاشته شده است.

وثوق‌نیا در بیانیه خود اعلام می‌کند این نمایشگاه دنباله‌روی نیوتوپوگرافی (که با نمایش آثار ۸ هنرمند جریانی تاثیرگذار در زمان خود بود) است؛ اما تناقض‌هایی هم بین اتفاق این نمایشگاه با نمایشگاه دهه هفتاد وجود دارد.

نگاه عینیِ فارغ از زیبایی‌شناسی اصلی مهم برای ثبت مستند یا همانطور که در بیانیه اشاره شده است برای سند شدن یک عکس است. اما در این نمایشگاه ما آثاری داریم که نه تنها قابلیت استناد ندارند، بلکه در واقع آثاری چشم‌نوازند که در برخی از آنها تاثیرات ویرایش دیجیتال (به شکلی که عکس را فاقد خصوصیات مستندگونه می‌کند) قابل مشاهده است و جایی رد پای عکاس در چیدمانِ فضا برای ثبت عکس دیده می‌شود.

فارغ از این‌ها در این نمایشگاه تعداد زیاد عکاسان امکان شکل‌گیری مجموعه را تقریبا از بین برده و مخاطب میان انبوهی عکس غیرمرتبط رها می‌شود.

نداشتن کپشن در وضعیت استنادی تصویر شاید نقطه ضعف دیگری باشد.

در نهایت باید گفت فارغ از اینکه آیا می‌توان این نمایشگاه را ادامه‌رو جریان نیوتوپوگرافی (دهه ۷۰) دانست یا نه، دیدن تعدادی از عکس‌ها خالی از لطف نیست.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار