نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

چاپ‌های فواد شریفی

چاپ‌های فواد شریفی بر روی دیوار‌های بزرگ گالری ایرانشهر، مروری است از فعالیت ده ساله‌ی او با ایده‌ی بازتولید آثار هنری به روش سیلک‌اسکرین. این نمایشگاه منتخبی از آثار هنرمندان تجسمی معاصر ایران با گرایش‌های سبکی مختلف را در برمی‌گیرد که آثار نیکزاد نجومی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است. از ویژگی‌های این نمایشگاه، فراهم شدن امکانی است که در آن می‌توان بخش قابل توجهی از خصیصه‌های تصویری هنر معاصر ایران را مشاهده و بررسی کرد. در اینجا است که نگاه فواد شریفی به عنوان روایت‌کننده‌ی جریان نقاشی نوگرا و معاصر ایران اهمیت پیدا می‌کند؛ این‌که او چه اثری را برای بازتولید و تکثیر انتخاب می‌کند، یا در بازتولید اثری از هنرمند ایده‌ی واحدی را دنبال می‌کند، و یا تنها بر اساس پتانسیل تصویری اثر و محدودیت‌های تکنیکی این انتخاب را انجام می‌دهد. کار او بایگانی ارزشمندی از هنر معاصر ایران است، با این حال مهارت تکنیکی و حساسیت اجرایی فواد شریفی به تنهایی برای موفقیت این نمایشگاه کافی است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار