نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

پنهان


نمایشِ آنلاین آتوسا آل‌بویه در سایت گالری راه‌ابریشم شکلی از عکاسی صحنه‌پردازی شده را نشان می‌دهد که شیوه‌ی تولید آن با دوران پسااینترنت جان تازه‌ای گرفت. این نوع از نگرش به عکاسی صحنه‌پردازی‌شده در روند تاریخ هنری آن قرار نمی‌گیرد و عموماً به تصویر خوش‌منظر تبلیغاتی می‌ماند. اگر در عکاسی صحنه‌پردازی شده تمامی اجزای تولید همانند نور، پُز، طراحی لباس و صحنه و داستان در خدمت مفهوم هنرمند هستند، اما خود نقشی پررنگ در تصویر دارند و فرهنگ بصری این شکل از عکاسی را نشان می‌دهند که عموماً در مدرنیسم پسینِ عکاسی شکل گرفت.
در تصاویر آل‌بویه تمامی قرارداد‌های نانوشته‌ کنار گذاشته می‌شود و عکاس سعی دارد شیوه‌ای از تصاویر زیبا و فریب‌دهنده را تولید کند که شاید در میانه‌ی عکاسی فشن و تبلیغاتی قرار بگیرد.
گالری راه‌ابریشم این روز‌ها در پی گذاردن نمایش‌های آنلاین است؛ فرهنگی که در تمامی جهان در دهه‌ی اخیر به فزونی رفته است، اما چگونگی انتخاب عکس‌ برای نمایش آنلاین اهمیت زیادی دارد که به زعم من راه‌ابریشم آن را نادیده گرفته است.
عموماً نسبت میان عکس و شیوه‌ی نمایش را ویژگی‌های دیداری خود عکس مشخص می‌کند، بخصوص اگر شیوه‌ی نمایش بر روی صفحه‌ی مانیتور باشد. بزرگ‌نمایی، تلاطم ‌نوری، فضا و جنس تصویر در نمایشگاه بر خوانش عکس‌ها تأثیرگذار است. بدین‌ترتیب روش‌های ساده‌ای که راه‌ابریشم برای به نمایش‌گذاشتن مجازی عکس‌ها‌ انتخاب کرده است می‌تواند بر خوانش عکس‌ها تأثیری منفی داشته باشد. در نهایت این سؤال را می‌شود مطرح کرد که آیا تمامی عکس‌ها در بستر نمایشگاه مجازی می‌توانند تمامیّت خود را نشان دهند؟

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار