نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

پروژه‌ی ۲۱-۱

هما دلورای از نسل جدید گرافیست‌های ایران است که توانسته‌اند بستر تجاری گرافیک را به محتوای نمایشگاهی و بیان اثر هنری خود تبدیل کنند. بخش اعظمی از روند کاری او به تایپوگرافی اختصاص دارد. مجموعه‌ی به نمایش درآمده از این هنرمند در گالری ۰۰۹۸۲۱ با عنوان «تنش» شامل یک اثر حجمی وتعدادی از پوسترهای او می‌شود. در طراحی‌ها و آثار هما دلورای، مشخصه‌های تصویری پویایی دیده می‌شود که نمایان‌گر بیان شخصی هنرمند در ارائه آثارش است. سه‌بعدی کردن این بستر و رفتن به سمت سازه‌های درهم‌تنیده‌ی دنیای گرافیک در تک اثر حجمی این نمایشگاه نمود دارد، که در مسیر کاری هنرمند بدعت تازه‌ای محسوب می‌گردد. عناصر فرمی کار او با رنگ که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های آثارش محسوب می‌گردد، فضای جدید را بازآفرینی می‌کند. جسارت هما دلورای در تجربه کردن رسانه‌های مختلف در فرآیند تکمیل آثارش، این امکان را به او می‌دهد که جدای از لذت بصری بتواند روی حس کنجکاوی مخاطبش نیز تاثیر بگذارد و مخاطب را برای مجموعه‌های بعدی خود مشتاق‌تر کند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار