نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

پروژه‌ی کالت: فصل یکم؛ عداوت و انکار

هنرمندان در این پروژه‌ و در هر گوشه‌ی نمایشگاه همچون یک بازی بیننده‌ را در مقابل دو نمونه فیلم سینمایی قرارداده‌اند و با طرح سوال‌هایی سعی در ایجاد کشمکشی ذهنی درباره‌ تفاوت موقعیت فیلم‌ها و دسته‌بندی آن‌ها دارند.

درواقع آن‌ها با در کنار هم قراردادن تصاویری از فیلم‌های سینمایی که بر اساس آموخته‌های ما در مسیرهای مجزایی قدم برداشته‌اند (یکی هنری و دیگری مبتذل) سعی در ایجاد شک و تردیدی آنی در باورها و سلیقه‌ها دارند و به دنبال پاسخی برای چرایی این نامگذاری‌ها هستند.

چالش اصلی نمایشگاه زیر سوال بردن سلیقه‌ای است که تبدیل به ابزاری برای تعیین جایگاه طبقاتی و قضاوت دیگری می‌شود. الگوهای سینمای فاخر یا عامه پسند که مانند بسیاری از الگوهای دیگر همچون  کهن‌الگوهای شرقی نظیر خیر و شر همه‌چیز را سیاه‌وسفید بررسی می‌کنند و دوست داشتن اولی را موجب انکار دیگری می‌دانند.

آن‌ها با انتخاب فیلم‌هایی که به نمونه‌های نمادین تبدیل شده‌اند و هر کدامشان گویا نماینده‌ای از تعارضات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند، سطح این بازی و پرسش‌ها را به اجتماع ارتقا داده‌اند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار