نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

پایان روز

پایان روز عنوان نمایشگاه امین نورانی در گالری اثر است؛ بوم‌های رنگ روغن که چشم‌اندازهای طبیعت را در زمان پایانی روز به‌تصویر کشیده‌است. در این نمایشگاه مطالعه روی زمان و تصویری که از زمان در ذهن شکل می‌گیرد مخاطب را تشویق می‌کند که درباره زمان بیشتر بیندیشد.

امین نورانی نقاشی است که تصویر را خوب درک می‌کند و در بیان نقاشانه مهارت کافی دارد. این مهارت به او این امکان را می‌دهد لحظه‌ای را به‌عنوان موضوع کار خود انتخاب کند که رنگ‌ها به گونه دیگر نمود پیدا می‌کنند و تشخیص مرز درجات لایه‌های خاکستری با هم سخت می‌شود. به تصویر در آوردن این زمان از روز توامان با دیدی همراه می‌شود که به دقتی فراوان احتیاج دارد. این دقت امری است ماهوی.

مجموعه به‌نمایش‌درآمده در این نمایشگاه را می‌توان به‌عنوان دوران گذار هنرمند دید، دورانی که امین نورانی در تصویرکردن موضوع‌هایش از فضای داخلی پا به فضاهای بیرونی می‌گذارد و حساسیت هنرمند پدیده‌های وسیع‌تری را دربرمی‌گیرد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار