نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

وقایع اتفاقیه

استفاده و ارجاع به عکس‌هایی که وام‌گرفته از دوره پهلوی است دستمایه اصلی کار سوده داود در این نمایشگاه بود. آثار فیگوراتیو هنرمند روایتی از گذشته تاریخی را به نمایش می‌گذارد. آثار این نمایشگاه شامل نقاشی‌هایی بر روی بوم با رنگ‌های خاکستری و طراحی‌هایی کشیده شده با مداد بر روی مقوا و نیز چیدمانی از سنگ‌های آویزان از سقف است که روی آن‌ها چهره‌هایی نقش بسته است.

رویکرد مفهومی در این آثار موضوع زنان و نقش آنان در تاریخ معاصر ایران است. هنرمند برای پیش بردن این موضوع از تصاویری استفاده کرده که بیشتر حس نوستالژی را تحریک می‌کنند و حسرت گذشته‌ای نامعلوم در آنها خودنمایی می‌کند. این مسئله زمانی که اسم آثار با تاریخ و عدد همراه می‌شود ذهن مخاطب را به سمت دگرگونی اجتماعی سوق داده و اجازه مشاهده و تامل و تفسیر بیشتر به او نمی‌دهد.

از ویژگی‌ کارهای سوده داوود با توجه به سابقه‌ای که از آثار قبلی او سراغ داریم، می‌توان به کیفیت برتر طراحی‌های او اشاره کرد که تصاویر از انسجام جامع‌تری برخودارند؛ مکانیزمی که در عمل نقاشانه او به مراتب کمتر دیده می‌شود.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار