نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

هنر، کاربرد، دیزاین

طراحی (دیزاین) در ابتدا شکل‌دادن به محصول برای قابل‌استفاده‌شدن آن بود.
‏‎داوینچی را می‌توان اولین دیزاینر نام برد. مفهوم طراحی از نظر او شامل اشیا کاربردی می‌شد و تکنیکی محور بود. در آن زمان طراح بیشتر مخترع بود تا هنرمند. بعدها جورجیو واساری لغت دیزاین را به شکل امروزی وارد دنیای هنر کرد.
‏‎دیزاین به شکل امروزی فقط برطرف‌کردن نیاز انسان‌ها نیست، بلکه غالبا کارکرد ارتباطی آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. ‏‎کارکرد ارتباطی یعنی زبان محصول که شامل فرم‌ها و بیانات ناهمگن مثل اندازه، فرم، ساختار سطوح فیزیکی، حرکت، کیفیت، مواد، رنگ، طراحی گرافیکی، سطح، صدا، مزه، بو، دما، بسته‌بندی و مقاومت خارجی می‌شود. همه‌ی این اطلاعات تاثیر بسیار زیادی -مثبت یا منفی- بر پتانسیل خریدار دارد. هم‌چنین زبان محصول فقط معطوف به کارکرد طراحی نمی‌شود، بلکه بیشتر به توانایی انتقال‌دادن اطلاعات می‌پردازد.
‏‎رویداد صفر در سرداب گالری آریا بدون محدودیت موضوعی، شرایطی برای نمایش آثار طراحان و دیزاینرهای محصول و فضای معماری داخلی فراهم کرده که دیدنشان خالی از لطف نیست.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار