نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نمایشگاه هزارویک گالری روشنخانه

هزارویک

گالری روشنخانه این بار نیز میزبان مجموعه عکس هنرمندی جوان است که اولین نمایشگاه انفرادی خود را برگزار می‌کند. علی منوچهری به سراغ قشرهای ورشکسته در این شرایط اقتصادی کشور رفته است که  به ناچار با عنوان پیک موتوری مشغول به ارتزاق هستند. او در کنار عکاسی به‌ پای صحبت‌هایشان نشسته و آن‌چه به دست آورده را با ما به اشتراک می‌گذارد.

 ویژگی آثار علی منوچهری، برخورد ساده و مستقیمش با موضوع است. او سوژه‌هایش را درست در وسط تصویر بر ترک موتورهایشان نشانده و با عمق میدان کمی از شهر جدا نموده است و با قرار دادن مشخصاتی چون نام، سن، شغل، سابقه کار و آرزوهایشان در کنار هر عکس، بیننده را با سوژه‌ها آشناتر و با تفکرشان درگیر می‌کند. منوچهری هم‌زمان صدایشان را نیز در محیط گالری پخش کرده که گویی با قرار دادن متن و صدا در کنار تصویر قصد دارد مجموعه را از مستند‌گرایی صرف فاصله دهد.

هنرمند برای ارائه‌ی آثارش آن‌ها را بدون قاب با پونزی به دیوار متصل کرده است. این نحوه‌ی نمایش نیز همچون لحن استیتمنت و برخورد سرد و ساده و مستقیمش با ایده هم‌سو است.

 در مجموع به نظر می‌رسد حاصل کارش نمایشی محتاطانه اما موفق در راستای خواسته‌های هنرمند جوان است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار