نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نیش‌دارو

گالری شیرین میزبان اولین نمایشگاه انفرادی حامد نوروزی با عنوان نیش‌دارو است.

هنرمند با تکیه بر تاریخ هنر و درعین‌حال روی‌برگرداندن از مفاهیم جاری آثار شاخص تاریخ نقاشی به شکلی دست به از آن ‌خودسازی می‌زند. او با اشاره‌ای به اثار نقاشان بزرگ و توأمان طعنه‌زدن به این آثار فضایی خلق می‌کند که مخاطب را به دقت و واکاوی آثاراو وامی‌دارد.

هنرمند با به‌کارگیری عنصر زنبور در آثارش نگاهی اسطوره‌باور را نیز به فضای تاریخی که خلق می‌کند می‌افزاید و از این رهگذر به خوانشی امروزی پیرامون جهان هنر دست می‌یابد؛ جایی که نشانه‌های فرهنگ پاپ بر پیکره‌ی هنر کلاسیک می‌نشیند و گویی این جهان به‌ظاهر باصلابت را دچار تنش می‌کند. به‌کارگیری زنبور در ببیشتر آثار نقطه‌ای است که می‌توان اشاره به یکی از نقاط اشتراک فرهنگ‌ها دانست، چرا که اسطوره‌ی زنبور در بیشتر فرهنگ‌ها نقش و جایگاه خود را دارد. از فرهنگ عربستان و اشارات قرآنی گرفته تا  دربعضی از قسمت های اروپا که تصور می شود زنبورهای عسل پیام آوران خدایان می باشند و وجود آنها با مرگ و درگذشت آدمیان در ارتباط است. این نگاه چندفرهنگی در کنار خوانش تاریخی در پس‌زمینه‌ای که حاکی از هنر ایرانی است، دقیقا همان ملغمه‌ای است که هنر پسامدرن را می‌سازد.

حامد نوروزی با وسواسی مثال‌زدنی دست به خلق اثارش زده است. این نگرش در نقاشی، سنتی است که از پیشینیان و استادان برجای‌مانده و هنرمند در آثارش به آن‌ها اشاره ونیز آن‌ها را بازنمایی کرده است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار