نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نقشه‌هایی برای سفر به پشت کوه قاف

به محض ورود به گالری آریا و عبور از مسیر پله‌ها، متوجه نمایشگاهی متفاوت خواهیم شد. آثار گلرخ نفیسی و تارا فاتحی در دو‌ طبقه مجزا به نمایش درآمده است و شاید با نگاهی متفاوت به موضوع سفر می‌پردازد؛ سفر به معنای رفتن و از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر عزیمت داشتن، ترسیم سیالیت زندگی و همراه شدن با سرنوشت.
در استیتمنت هر دو هنرمند، به نوعی با مسئله حرکت و جابه‌جایی روبه‌روییم. تمامی آثار ارجاعی فیزیکی و ذهنی به این مسیر دارند؛ جایی با پرده‌های آویزان شده از سقف همراه و هم‌پای برزخ‌وار گلرخ نفیسی می‌شویم و جایی دیگر با عکس‌های پشت‌نویسی‌شده‌ی آویزان از سقف و ویدئو و تصاویری از پرفورمنس تارا فاتحی مواجهیم. وجه تشابه هر دو هنرمند، اتصال از طریق حرکت و ‌رفتن است. گویی این اشیا و این نمایش یادگارهایی هستند از گذشت لحظات و یادمان‌هایی برای امروز و بهانه‌ای برای گذشته. توضیح بیشتر عامل تقلیل این نمایشگاه خواهد بود و باید از نزدیک با آثار این دو روبه‌رو و هم‌سفر شد. به باورم اجرای جذاب و متفاوتی با خط و ربط ظریف از ارتباط و اتصال بین آثار دو هنرمند و دو نمایشگاه به وجود آمده است.

– این نمایشگاه به کوشش هلیا همدانی برگزار شده و برگزیده‌ی اولین فراخوان کیوریتوریال آریا است

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار