نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نقاشی‌های فرهاد گاوزن

طراحی، به ویژه اهمیت دادن به خط، همواره از اصلی‌ترین مشخصه‌های آثار فرهاد گاوزن بوده که استمرار مشخصی در روند کاری او دارد. او همیشه مدیوم اصلی کار خودش را طراحی می‌داند و با استفاده از یک زبان تصویری ثابت، از پرداختن به یک موضوع مشخص اجتناب می‌کند. آثار گاوزن غالباً بر روی پس‌زمینه‌ای سفید به موضوعاتی نظیر زخم، خشونت، پاره شدن کالبد، و بدن اشاره می‌کند. آثار این نمایشگاه نیز موجودات و فرم‌های درهم‌تنیده‌ای را نشان می‌دهد که شبح‌وار هستند، نه انسان‌اند و نه حیوان، که دست و پا درآورده‌اند. این اشباح بر اثر خراش‌های مداد بر سطح مقوا شکل گرفته‌اند.
امتداد و استمرار که از ویژگی‌های کار گاوزن است در مجموعه جدیدش نیز مشخص است. با این تفاوت که او به سمت تغییر فضا در آثارش گام برداشته است و پروسه‌ای را طی کرده تا از طریق طراحی به رنگ برسد. این‌گونه می‌توان بیان کرد که کار او بازنمایی تصویر مشخصی نیست، بلکه با شخصی کردن هندسه، خط و پرسوناژهای تصویری، انتزاع متفاوتی را ایجاد می‌کند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار