نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نقاشی‌های فرح ابوالقاسم

شانزده اثر از نقاشی‌های فرح ابوالقاسم در گالری هور به نمایش درآمده است. موضوع در این نقاشی‌ها صراحتی بی چون‌وچرا دارد؛ طبیعت بی‌جان. از ویژگی‌های این آثار می‌توان به عدم وجود نور و سایه، رنگ‌های خاکستری اشباع‌شده، و گستره‌ی رنگ‌ها در هم‌نشینی خاکستری‌های روشن و تیره اشاره کرد که با انتخاب‌های محدود و درخشان رنگ به کار رفته است. قلم‌گذاری‌ها معمولاً آزاد و روان هستند؛ بعضاً در قسمت‌هایی مرزها در هم محو می‌شوند و در قسمت‌هایی دیگر نیز وسواس در حرکت قلم دیده می‌شود. در برخی از این نقاشی‌ها می‌توان ویژگی آثار قبلی‌ او مانند کلاژ را مشاهده کرد؛ تکه پارچه‌ای توری، پرده حصیری، ظرف پرشده از میوه، گل‌هایی در گلدان و گاه خشکیده. استفاده از خاکستری رنگی در آثار تا جایی پیش رفته است که تأثیر فرم‌ها را یکسان و برخورد در جنسیت اشیا را یکی کرده است. به همین دلیل گل خشکیده و گل در گلدان انرژی مشابهی را منتقل می‌کنند، هرچند تابلوهای کوچک‌تر از سرزندگی بیشتر برخوردار است.
هنرمند با نزدیک‌شدن به اشیای اطراف خود و چیدمان آن‌ها در کنار هم و استفاده از خاکستری رنگی‌های خنثی سعی بر آن داشته تا فرم‌ها را از نو بسازد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار