نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نقاشی‌های علی نصیر

درهم‌تنیدگی فرم‌ها در کنار رنگ‌های درخشان از بارزترین خصیصه‌های آثار علی نصیر است که همواره در بیان یک‌دست و زبان بصری‌اش وجود داشته است؛ درهم‌آمیزی فیگور انسان و طبیعت که منجر به ایجاد فضایی بین انتزاع و واقع‌گرایی می‌شود. آثار این نمایشگاه تقریبا بیشتر دیوارهای دو طبقه‌ی گالری را پوشانده است که نشان از پرکاری هنرمند دارد؛ آثاری که در ابعاد مختلف بر روی بوم‌ها و کاغذهای هنرمند شکل گرفته‌اند. رنگ‌ها و فرم‌هایی که گویا قرار است لحظه‌ای را نشان دهند که هنرمند برای شکار سوژه فوراً دست به کار می‌شود و فرایندی را در پیش می‌گیرد تا آن فضا را از طریق نقاشی بازنمایی و توصیف کند. رویکرد نصیر در بازنمایی از ناخودآگاه و ذهن خلاق او سرچشمه می‌گیرد و با الهام از زندگی روزمره و رویدادهای معمول، لایه‌های مختلف کار خود را شکل می‌دهد، اما از اشاره آشکار به روایتی خاص و آشنا در تصویرش پرهیز می‌کند. در آثار علی نصیر به ویژه در طراحی‌های او، نوعی رفتار فی‌البداهه وجود دارد که منشا آن را می‌توان منطقی دانست که در طی سال‌های فعالیت هنرمند شکل گرفته است و در تک‌تک اجزای کارش نمود پیدا کرده است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار