نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نقاشی‌های شهروز صدر

هنرمندان امروزه بیشترین آزادی را در انتخاب موضوع و نحوه ارائه‌ی آثار خود دارند. شهروز صدر هنرمندی است که در دو زمینه‌ی دیجیتال-پینتینگ و نقاشی روی بوم ایده‌های خود را اجرا می‌کند. نمایش پیش‌رو در گالری ایرانشهر شامل پنج تابلوی نقاشی رنگ روغن روی بوم در اندازه‌های نسبتاً بزرگ است و بیان نقاشانه‌ در آن‌ها با ویژگی‌های طرح‌های دیجیتالی این هنرمند همراه است.
از مشخصه‌های کارهای او می‌توان به رنگ‌های تخت، پالت رنگی محدود و تنوع خاکستری‌رنگ اشاره کرد.
این آثار تفسیری نیستند و هنرمند به طور کلی از موضوع مشخصی پیروی نمی‌کند اما هرازگاهی عناصر مشابه را در آثار او می‌توان مشاهده کرد. نقاشی‌های شهروز صدر توانسته به جهت تکنیک، بیان معاصر خود را پیدا کند و این خصوصیت در آثار نمایشگاه اخیر او مشخص است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار