نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نسخه‌های مندرس

«نسخه‌های مندرس» عنوان مجموعه جدیدی از آثار نگار فرجیانی است که در گالری این‌جا به نمایش درآمده است. او هنرمندی بینارشته‌ای است که آثارش را با تکنیک‌های مختلف خلق می‌کند. مجموعه‌ی پیش رو شامل آثاری است با مدیوم‌های مختلف از جمله عکس از جزئیات پارچه‌ها، پارچه‌های نخ‌نما شده، عکاسی از گیاهان و عکاسی از نقاشی‌های مخدوش‌شده‌ی عالی قاپوی اصفهان که در تمامی آن‌ها هنرمند در پی تداعی تاریخ نگارگری ایرانی و هویت تصویری ایرانی است. او برخی از تصاویر معروف نگارگری را بر روی پارچه چاپ کرده و در روندی آن‌ها را از بین می‌برد و مخدوش می‌کند، تا جایی که دیگر قابل شناسایی نیستند. هم‌چنین تصاویری از گیاهان به تصویر درآمده در نگارگری را با چیدمان مجدد و نشان دادن روند آفت‌زدگی آن‌ها به وسیله‌ی عکاسی نشان داده است. در این مجموعه هنرمند تلاش می‌کند تا با واسطه قراردادن تاریخ، میرایی را یادآور شود و پلی بزند به لحظه‌ی حال برای بیان معنایی که از تمام‌نشدن گذشته و حفظ آن حکایت می‌کند. هنرمند میل دارد حوادث گذشته را که منجر به تخریب اشیا یا تصاویر شده است را از نو روایت کند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار