نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نمایشگاه چشم‌اندازی در مه گالری فرمانفرما

نخستین

گالری دستان ۲+ در نمایشگاه حال حاضر خود با عنوان «نخستین» نقاشی‌های نیما زارع نهندی فارغ‌التحصیل رشته‌ی هنر از مدرسه‌ی عالی ملی هنر‌های زیبای پاریس را بر روی دیوار برده است.

نهندی در این پروژه کوشیده تا با استفاده از بدن انسان در چند فیگور متنوع و ترکیب آن با عناصر طبیعی مثل درخت، روایت‌هایی را از تکامل و تاریخ بشر نقل کند؛ اتفاقاتی مانند پیدایش بشر، انقلاب کشاورزی، پیدایش فرهنگ و زبان. عموم این مفاهیم که هنرمند در بیانیه خود به تفصیل درباره‌شان حرف زده از تقابل بدن انسان با کنده‌ی درخت که به نوعی نماد طبیعت است گنجاده شده است. در بخش دیگری از نمایشگاه تابلو‌هایی را می‌بینیم با ابعاد کوچک‌تر و فرمی متفاوت. در این بخش هنرمند با نگاهی انتزاعی‌تر سراغ موضوع رفته و کوشیده از پس فرم‌هایی که می‌توانند هم‌زمان تداعی‌گر رگ‌ها و عصب‌های بدن انسان و ریشه‌ی گیاهان باشند بر ارتباط ناگسستنی انسان و فضای زیست او تاکید کند.

تاریخ زیست و تکامل بشر از جمله موضوعات نظری است که در چند دهه‌ی اخیر نظریه‌پردازان و هنرمندان بیش‌ازپیش به آن توجه داشته‌اند، اما مانند خیلی از موضوعات دیگر تا کنون کمتر هنرمندی با این موضوع دست به خلق اثر زده و از این حیث آثار نهندی حائز اهمیت است. همچنین مشخصاً به لحاظ اجرای تکنیکال اثر، ظرافت و دقت بسیاری به خرج داده شده است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار