نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نبودن

نقاشی‌های معصومه مظفری کیفیتی صمیمی و نگاهی آشنا را به تصویر می‌کشند. آن‌ها با زندگی خصوصی، صحنه‌های خانوادگی و درونیات سروکار دارند. نمایشگاه خانم مظفری در گالری طراحان آزاد با عنوان «نبودن» چیدمانی است از شش نقاشی او که با رنگ اکریلیک روی بوم اجرا شده است و حاصل فعالیت دو سال اخیر هنرمند در دوران همه‌گیری پاندمی ویروس کرونا است. آن‌ها صحنه‌هایی از تجربه روزمره محیط اطراف هنرمند در فضای داخلی یک خانه را به نمایش می‌گذارند و با بیانی بازنمایانه در فضاهای خلوت به همراه خاکستری رنگی‌های ملایم و نورهای آرام، تداعی‌گر سکوت هستند. او سوژه‌هایش را در موقعیت‌ها و ژست‌های مختلف در معرض دید قرار می‌دهد و آن‌ها را در جهانی از هندسه‌های دقیق و با ضربه‌های قلم‌موهای مستقیم و حساب‌شده در سطوح درشت و بدون تزئین محصور می‌کند. به این ترتیب، او درک هم‌دلانه از زندگی درونی سوژه‌هایش را پیشنهاد می‌کند.
کار او را می‌توان تصویر کردن قسمتی از زیست جمعی در نگاه شخصی اما به زبان ساده و قابل فهم برای همگان برداشت کرد. این از مهم‌ترین خصیصه‌های کار معصومه مظفری محسوب می‌گردد که باعث هم‌رسانی و ارتباط جمعی گسترده با آثار می‌شود.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار