نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

مکعبات

نمایش حامد تخت‌چیان تحت عنوان مکعبات در گالری آ بدون همراهی هیچ متن و بیانیه‌ای و به‌جای آن با نمایش تنها یک اثر ما را با خود همراه کرده و وارد جهان هنرمند می‌کند. جهانی که همه‌چیزش را سطوح مربعی و مستطیلی شکل می‌دهند؛ درواقع همان مکعب یا به قول هنرمند: «مکعبات».
انگار چشمان هنرمند همه چیز پیش رویش را به مکعب تقلیل می‌دهد و آن را از طریق این سطوح باز می‌شناسد. در این جهان همه سطوح به سکون میل کرده‌اند، سکونی که حرکت را، عمل را و عکس‌العمل را به تمامی در خود حل می‌کند. آن‌ها در سکوت در حال تقلا برای انتقال معنا هستند. اما آیا صدایشان می‌رسد؟ آیا در جهانی که همه یک‌دست شده‌اند، صداها هم یک‌صدا نمی‌شوند؟
نمایش با هوشمندی و تبدیل مکعب (حجم) به مربع(سطح) یعنی ماده خامش به اتمام می‌رسد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار