نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

من

ماه گذشته آثاری از چهل‌و‌چهار هنرمند نام‌آشنای هنرهای معاصر ایران با مفهوم خودنگاره در شهر تبریز به روی دیوار رفت. کیوریتور در جمع‌آوری آثار این نمایشگاه طیف گسترده‌ای از هنرمندان معاصر ایران را مد نظر قرار داده و از هر هنرمند یک اثر انتخاب کرده است.

خودنگاره در هنرهای تصویری می‌تواند طیف مفهومی بسیار گسترده‌ای را دربرگیرد. در این نمایشگاه نیز گستره وسیع آثار موجب ایجاد گسست موضوعی در کلیت کارها شده بود. در عین‌حال انتخاب “یک” اثر از میان آثاری که بیشترشان به شکل مجموعه اثر ارائه شدند عملا باعث شده بود که برش ناقصی از بیان هنرمندان در مقابل دیدگان مخاطب قرارگیرد.

شکل برخوردِ تک‌اثروار با آثار چه در انتخاب و چه در چیدمان کلی نمایشگاه نشانی از نظام فکریِ جریان هنری معاصر را در خود نداشت. با تمام این نقصان‌ها نکته‌ای بسیار مهم را نباید فراموش کرد. اغلب هنرمندان تبریزی هنوز در نیمه اول قرن بیستمِ تایخ هنر سیر می‌کنند. فقدان نهاد آموزشی به‌روز موجب گشته که نگرش‌های جدیدتر در شهر تبریز جایگاهی نداشته باشند.

در چنین بستری برگزاری نمایشگاهی از هنرمندان معاصر در این شهر کنشی بسیار جسورانه و مهم به شمار می‌آید. امید است که این حرکت سرآغازی برای ایجاد بستری برای دیدن و شناختن باشد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار