نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

من نیزدر آرکادیا هستم

هوفر حقیقی کیوریتور نمایشگاه ‘من نیز در آرکادیا هستم’ در همان بدو ورود به گالری بااشاره به تابلوی نقاشی نیکولای پوسن فرانسوی آرتیست دوره کلاسیک و قراردادن آن در کنار واژگانی چون عصر خرد و آرمان روستای آرکادیا و باور به دستیابی جهان و نظامی آرمانی خیلی زود تکلیف دغدغه‌اش را از نمایشگاه پیش‌رو مشخص می‌کند.

او فضای رویایی نقاشی را در کنار واقعیت عکاسی و واقعیت زندگی شهری را در مقابل یک آرمان‌شهر قرار می‌دهد.

نمایشگاه متشکل از نه مجموعه عکاسی‌شده و یک ویدئوآرت است که در سه طبقه گالری باوان به نمایش درآمده است. مجموعه‌های متنوعی برگرفته از ده ذهن متفاوت که هرکدام بخشی از این تضاد -آن‌چه می‌خواهیم باشیم و آن‌چه هستیم- را پوشش می‌دهند؛ از ویدئوآرتی که اشاره به تلنبار تصاویری دارد که فرصت ثبت اطلاعات را برای ذهن باقی نمی‌گذارد تا تصاویر مستند از تضادهایی که هر روز شاهد آن هستیم.

نمایشگاه مجموعه‌ای از تکنیک‌ها، دیدگاه‌ها وچیدمان‌های متفاوتی است که به‌خوبی جمع‌آوری شده و در کنار یکدیگر نگاهی جامع نسبت به واقعیت شهرنشینی امروزی ما دارد و در آن شباهتی به آرکادیای پوسن دیده نمی‌شود.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار