نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

ملحقات و ضمیمه‌ها

اولین نمایشگاه انفرادی مژگان خادمی‌راد با عنوان ملحقات و ضمیمه‌ها در گالری ژینوس (که جدیدا به مجموعه گالری‌هایی پیوسته است که نگاه ویژه‌ای به نمایش عکس دارند) در حال برگزاری است.

عکاس با استفاده از دوربین موبایل اقدام به عکاسی از سوژه‌های خود کرده است تا به گفته خود احساس لحظه‌ی ثبت را منتقل کند اما به نظر ناموفق بوده و شاید جز خود عکاس، شخص دیگری نقطه اشتراکی با آثار نداشته باشد.

در بخشی از گذاره‌ هنرمند می‌نویسد: “این روایتِ ناکامل من است” و درست می‌نویسد؛ چون فضا پر است از خواسته‌هایی که ناقص و الکن مانده‌است. صدای قطراتی که در فضای گالری پخش شده‌اند، عکاسی با گوشی، قاب‌های فلزی تمیز، چیدمان جدا از هم قاب‌ها و گروه‌بندی شده (به ظاهر با نگاهی مینیمال) همه و همه نیمه کاره رها شده‌اند و هیچ بست و چفتی بین آن‌ها نیست. انگار که هنرمند تمامی چیزهایی که دوست داشته را بدون اندکی دقت و تنها برای بیرون‌ریزی درونی خود کنار هم قرار داده است.

متنی طولانی از محمد جواد سروش کارها را همراهی می‌کند که به نظر تیر خلاصی‌ست برای حتی اندکی ایجاد فرصت برای تامل مخاطب با نمایشگاهُ چنان‌چه شاید نبودنش اتفاق بهتری بود.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار