نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

مقاومت واپس‌گرا

«مقاومت واپس‌گرا» نمایشگاهی چندرسانه‌ای است که در حال حاضر در بنیاد یاسی به نمایش درآمده‌است. کیوریتور این نمایشگاه لئوگای دنارسی در توضیح این نمایش آورده است که «این نمایشگاه بر مبنای لزوم اندیشیدن درباره بدن شکل گرفته است؛ اندیشه‌هایی که از امیال گوناگون و نامتجانس می‌گذرند. بدن محل تجمع انرژی و جهش حیاتی، نقطه آغازین حرکت و همین‌طور محل ثبت روایات استعاره‌های متعدد است.»
کلیت نمایشگاه را پنج اثر از چهار هنرمند خارجی شکل داده که نگاهی انتقادی به تن و ره‌یافت‌های آن در مواجهه با موضوعات گوناگون را منعکس می‌کند.
نکته‌ی حائز اهمیت و ‌کیوریتوریال این پروژه بررسی خوانش‌های مختلفی از مرزهای خاورمیانه است که در آثار هر کدام از این هنرمندان به شیوه‌ای مستقیم و غیرمستقیم تجلی پیدا کرده است. موضوعات نمایشگاه عموما مسائلی اجتماعی و سیاسی هستند که با نگاه انتقادی هنرمند درهم تنیده‌اند و همان‌گونه که کیوریتور نمایشگاه می‌نویسد بر پتانسیل‌های رهایی‌بخش بدن تاکید می‌کنند.
در این نمایش‌ از ویدیو، ماده، عکس و طراحی استفاده شده است و هنرمندان این نمایشگاه محمد بورویسا، شروک اِری‌یِش، سارا صدیق و الشاذلی عطاالله نام دارند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار