نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

لوح در لوح، چند طراحی بدون عنوان

نمایشگاه مهرداد پورنظرعلی در برگیرنده طراحی‌هایی است که با تکنیک مونوتایپ انجام شده است. آثار این نمایشگاه شامل دو نوع برخورد است؛ کارهایی که هیجان کمتری دارند و به سردیس‌های کهن و هنر دوران قدیم ارجاع داده شده و دیگری آثاری که فرم‌های مارپیچ و درهم‌تنیده‌ای دارند و در کادرهای مستطیل، شکل گرفته‌اند و روی آن‌ها بافت‌های باقی‌مانده از مرکب چاپ نمایان است.

تکنیک در آثار پورنظرعلی واسطه‌ای برای ترجمه تصویر ذهنی اوست. این خصوصیت در آثاری که پیش‌تر از او دیده شده بود نیز نمود دارد. در تصویر ارائه شده کنترل هنرمند بر روی تمام اجزای اثر مشخص است و فی‌البداهگی تکنیک استفاده‌شده هم به روند کلی اثر کمک کرده است.

در جستجوی چرایی انتخاب این فرم‌ها در آثار پورنظرعلی اگرچه در متن نمایشگاه به میل و رجعت به گذشته تاریخی اشاره شده است اما دلالت‌ها و اجزاء آثار گویای این امر نیست. با این حال در بازدید از این آثار زمانی‌که هنرمند درگیر فرم می‌شود تخیل مخاطب آزادانه سیر می‌کند اما هنگامی‌که هنرمند درگیر کاراکترسازی و اجرای شکلی مشخص می‌شود جنبه‌های شباهت‌سازی باعث کمتر جلوه کردن ویژگی‌های بصری این طراحی‌ها می‌شود.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار