نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

كَندال

به‌تازگی نمایشگاهی از نقاشی‌های صادق ادهم در گالری والی برگزار شد. ادهم بیشتر به عنوان مجسمه‌ساز شناخته شده و کارهای مجسمه‌اش مایه‌هایی از اساطیر و کهن‌الگوها دارند. در نمایشگاه اخیر، ادهم سبک و گرایش متفاوتی را آزموده است.

عنوان نمایشگاه یعنی کندال به زبان شوشتری معنای گودال می‌دهد. تصاویر آثار گویای این عنوان انتخابی هستند. به نقل از ادهم نقاشی‌هایش از تجربه‌ی شخصی‌اش برآمدند و قرار، انعکاس مضمونی از مرگ بوده است.  او از محل تولد خود الهام گرفته و انگار آن را در عنوان گودال درآمیخته و به چنین فرمی درآورده است. به‌نظر می‌رسد ادهم در سبک پیشین خود یعنی مجسمه، از تبحّر و مهارت بیشتری برخوردار بوده است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار