نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

فوتوژنیک

این هفته گالری امکان به نمایش نقاشی‌های امین فتاحی با عنوان “فتوژنیک” پرداخته است. نقاشی‌های فتاحی وام‌گرفته از مدیوم عکاسی هستند. هنرمند کوشیده تا با بهره‌گیری از فرم عکس، کارکرد خیال‌پردازانه‌ی نقاشی را بزداید و آن‌را به زمان پیش از اختراع عکاسی بازگرداند؛ زمانی که عموما رسالت نقاش گرته‌برداری از واقعیت بیرونی بود.

فتاحی این‌بار با نگاه عکاسانه نقاشی را به ابزاری برای ثبت آن‌چه در مقابل چشمانش بوده تبدیل کرده است؛ یعنی کاری که امروزه دوربین عکاسی انجام می‌دهد.

حتی پیش از مواجهه با آثار عنوان “فتوژنیک” به عنوان صفتی که برای ابژه عکس به‌کار می‌رود علاقه‌ی هنرمند به استفاده از زبان عکس را عیان می‌کند.

در فرآیند تولید آثار نیز از ویژگی‌ها و امکانات بصری عکس استفاده شده است؛ کنتراست بالا، نور و سایه، برش‌های عناصر داخل فریم و جلوه‌ای که تداعی‌گر گرین‌های فیلم‌ نگاتیو عکاسی است. گویی این آثار عکس‌هایی هستند که تنها به‌واسطه تکنیک و بالاجبار عنوان نقاشی بر روی دوششان گذارده شده است.

به نظر می‌رسد که بیان هنرمند در بازنمایی عکاسانه نقاشی خلاصه شده و فراتر از پرداخت به فرم نرفته است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار