نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

فقط برای چشمان شما

کیمن سعی دارد خوراکی تازه از خوراکی که به ما تحمیل می‌شود برای چشمان ما خلق کند.
به نظر می‌رسد که متریال کار او هر چیزی است که به صورت گسترده توسط انسان درحال مصرف است و در این میان بیشترین تاثیر را هم از رسانه‌ و تصاویری که از این طریق بازنمایی می‌شوند می‌گیرد. در جایی کینگ‌کونگ و جایی دیگر گودزیلا دست‌مایه‌ی کار او شده‌اند؛ تصاویر آشنایی که ما با آن‌ها اگر نه دائماً، اما به‌صورت پیوسته روبرو می‌شویم. او این تصاویر را از زمینه‌شان بیرون کشیده و با کنار هم قرار دادن‌شان در زمینه‌ای جدید معنایی جدید هم از آن‌ها خلق می‌کند. معنایی که برای هر مخاطب می‌تواند متفاوت باشد و این دقیقا چیزی است که خود هنرمند هم خواسته است که اتفاق بیافتد. او اشاره دارد که حتی شاید گاهی برای مخاطب کشف معنایی جدید اتفاق نیافتد و فقط واکنشی لحظه‌ای به اثر نشان دهد که اتفاقا از نظر او ایرادی هم ندارد.
نمایشگاه از سه بخش تشکیل شده است. بخشی که بیشتر از بقیه به چشم می‌آید طراحی‌های آتش او هستند که «سوخته» نام دارد و یک دیوار کامل را به خود اختصاص داده است. کارهای این نمایشگاه از مجموعه‌ای بزرگ‌تر تحت عنوان تغذیه انتخاب شده‌اند که هنوز در حال انجام است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار