نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نمایشگاه غروب بين دو خورشيد/ درماندگى گالری محسن

غروب بين دو خورشيد/ درماندگى

غروب بين دو خورشيد و درماندگى نام دو مجموعه از دو هنرمندى است كه در گالرى محسن به نمايش درآمده است؛ دو هنرمند با دو ديدگاه متفاوت كه يكى برآمده از اميدواری است و ديگرى از پوچى. اولين چيزى كه تفاوت بين آثار را نشان مى‌دهد، استفاده از رنگ‌ها و تكنيك آنها در اجراست. هركدام حرفى متفاوت براى گفتن دارند و هدفى را دنبال مى‌كنند. در نقاشى‌هاى ايمان ابراهيم‌پور كه غالبا با رنگ‌هايى با كنتراست كم خلق شده‌اند، طبيعت در نماى نزديك‌ترى به همراه فيگورى واضح به تصوير كشيده شده است. ذهنيت هنرمند نشان دادن ضعف انسان در برابر كشف جهان و هم‌چنين بازخورد و عكس‌العمل جهان در برابر اوست. اما در نقاشى‌هاى ميلاد جهانگيرى طبيعت با نماى دورتر به‌همراه اتفاقاتى گاها ناگوار مانند آتش‌سوزى يا طغيان دريا است كه نشان‌دهنده خشم و نااميدى هنرمند نسبت به جهان پيرامونش است.

هر دو نقاش بى‌كرانگى و ناچيزبودن انسان در جهان و طبيعت را نشان مى‌دهند، اما در دو ديدگاه متضاد نااميدى و اميد. آن‌ها با دو تكنيك و تفكر متضاد در خلق آثار توانسته‌اند نمايشى يك‌پارچه ايجاد كنند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار