نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

دانشجو

علی سفاری

این مجموعه به عنوان پروژه پایانی دوره کارشناسیم و با همراهی خانم غزاله هدایت شکل گرفت. ایده این مجموعه مطالعه نور و پرداختن به این موضوع و توجه به برخورد نور به سطح سنسور دوربین عکاسی، بدون وجود داشتن واسطه‌ای به نام لنز بود و با بازی با این مسئله که شکل‌گیری تصویر نور در دوربین بدون لنز چه‌طور خواهد بود شروع شد. موضوع اصلیم عکاسی از نور، اشیاء نوری، بازتاب،‌ و انعکاس نور بود، اما رفته‌رفته اشیای دیگه‌ای مثل سطوح مختلف که بازتاب نور یا انعکاس داشتن هم به مجموعه اضافه شدن. نور و ابزارهای اپتیکال کلیدواژه‌های اصلی ایده این مجموعه شدن. در این مجموعه عکس از لنز عکاسی استفاده نشده و به جای اون از عدسی‌هایی با ضریب بزرگ‌نمایی حدود x۱۰۰ استفاده شده.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار