نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

عدم تشخیص موقعیت

رئوف دشتی تصاویری از واقعیت‌های زندگی شخصی خود در خانه‌اش را به نمایش گذاشته است؛ نمایشگاهی متشکل از چند بخش که در هر کدام گوشه‌ای از چالش او با این مکان را به تصویر می‌کشد. اضافه کردن متن به هرکدام از این بخش‌ها دغدغه‌های سیاسی و اجتماعی هنرمند را بازتاب داده و تغییر حال‌وهوای خانه و صاحب‌خانه‌ را که به واسطه‌ی تناقض فرهنگی میان بیرون و داخل به او تحمیل شده نشان‌مان می‌دهد.

او خود را در خانه مانند یک شی‌ء بی‌ارزش اما زیر نظر می‌بیند. عکس‌هایی که نمای بزرگتری از خانه را نشان می‌دهد، شامل فضایی مه گرفته است که انگار با فیلتری چون چشمانی آسیب دیده از گاز اشک‌آور آن را نظاره می‌کنیم، یا خانه‌ای که برای میهمانی نقش یک دیسکو را به خود می‌گیرد و میهمان‌هایی که با چشمانی اشک‌آلود و اندوه‌گین  از شنیدن اخبار آبان‌ماه، برای تولد کنار هم جمع شده‌اند و در آخر نماهای کوچک از زندگی با هم‌خانه‌ای که تعاملی با فرهنگ خارج از خانه‌مان ندارد.

در تمامی تصاویر، دشتی مانعی قرار داده که حد و مرز نزدیک‌شدن بیننده با فضای شخصی‌اش را مشخص می‌کند و نمیتوان فرم واضحی از خانه‌اش را متصور شد. این چندشکلی و بی‌شکلی مورد نظر هنرمند با تعدد مجموعه‌ها و تنوع در شکل ارائه‌ی آثار مشهود است، اما سوال این‌جاست که آیا پرداختن به چند موضوع متفاوت با کدهای فراوان و گاهی گنگ خطر عدم ارتباط بیننده با آثار را به همراه ندارد؟

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار