نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نمایشگاه طهرات گالری ثالث

طهرات

گالری ثالث میزبان نمایشگاه انفرادی نقاشی با عنوان «طِهرات» از طلا درنگی است. طهرات درصدد بیان افول عظمت هنر در کشوری است که روزگاری از خاور دور تا مغرب‌زمین را تحت‌تاثیر خویش قرار داده و درواقع مکتب هرات در هنر ایران، محور این آثار قرار گرفته است.

«مکتب هرات» که در دوره تیموریان و در زمان زمامداری شاهرخ در هرات پایه‌گذاری شد، از درخشان‌ترین دوران هنر ایرانی است که آثاری شاخص از اساتیدی به‌نام هم‌چون، کمال‌الدین بهزاد و غیاث‌الدین را برجای گذاشته‌ است.

درنگی با ترکیب این فضا و نگاهی به مدرنیته روبه‌رشد کلان‌شهری چون تهران، سعی در بیانی آسیب‌شناسانه از فضای موجود دارد.

وی، با طرح پرسشی مبنی براین‌که «آیا مدرنیته پاسخ همه دردهای بشر امروز است، که حتی در هنر نیز چنین درمانده به دامانش آویخته‌ایم؟» (از متن بیانیه)، به انتقاد از مدرنیته می‌پردازد و ساختار مجموعه خویش را بر این مبنا پایه‌ریزی می‌کند. حال، مجموعه طهرات با ادغام مکتب هرات و زندگی شهری در تهران تن به سورئالیسمی می‌دهد که اساسا حاصل مدرنیسم است و هم‌چنین، با غافل‌شدن از روند روبه‌رشد جمعیت شهری نسبت به دوران گذشته و نیاز روزافزون بر مصرف منابع طبیعی، حسرت روزگاری را می‌خورد که آسمان سفید و آبی می‌شد و گندم‌زار طلایی، رقصان.

هم‌چنین هنرمند در این آثار ضمن بی‌هویت خواندن دست‌نگاره‌های امروزی، گزاره «هنر فرزند زمانه خویش است» را نادیده پنداشته، گویی هنرمند امروزی محتوم به نگاهی گذشته‌گراست تا هنری با هویت عرضه کند!

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار