نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

شهر فیل

شخصیت‌پردازی‌هایی که از کاراکترهای یک نمایش الهام گرفته شده است. شخصیت‌ها، فیگورهایی هستند که گاهی سر حیوان و یا  ماسکی که تداعی کننده‌ی حیوانی‌ است را بر چهره دارند. در جایی این شخصیت‌ها سوار بر چهارپایی هستند و در فضایی دیگر در کنار هم با ترکیب‌های مختلف ظاهر می‌شوند. مجسمه برنزی که سر فیلی بدون خرطوم را نشان می‌دهد، برگرفته از شخصیت فیل داستان «شهر قصه» بیژن مفید است. فیل این قصه در طول داستان دچار بحران هویت می‌شود و خرطوم خود را قطع می‌کند.

ارجاع به قصه‌ای که در مقطع زمانی حساس، جزو آثار تاثیرگذار بوده است و پرداختن به موضوع نقالی برای ثبت و یادآوری هنری که دارد رو به فراموشی می‌رود؛ از جمله برخوردهای مثبت در کار آن دسته هنرمندانی است که این مسله جز دغدغه‌های اصلی آنها به‌شمار می‌آید. انتظاری که از طرح و موضوع این آثار بوجود می‌آید این است که، وقایع از یکدیگر منتج شده و با هم ارتباطی منتطقی داشته باشند. گرچه آثار این نمایشگاه در چهارچوب تکنیکی و فرمی از یک جنس هستند، اما زمانی که قرار است این مجموعه را با پیش‌فرض بازآفرینی قصه دیگر نظاره کنیم، این آثار نتوانسته‌اند برگردانی با همان تاثیرگذاری ولی در قالبی جدید برای زمانه خود عمل کند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار