نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

شهربند

در همان بدو ورود، بلوک سیمانی بزرگ نیوجرسی مسیر را مسدود کرده و مانع ورود آسوده و بی‌رنج به گالری است. این ورودی در مقدمه‌ی نمایشگاه شهربند تماشاگر را دعوت به دیدن مجموعه‌ای از آثار هنرمندان مختلف با موضوع شهر می‌کند. اما شهری که آنها توصیف می‌کنند چگونه است؟
بیانیه‌ی نمایشگاه آسیه مزینانی نه به شهر، که به جایگاه مردم شهر اشاره می‌کند؛ آن‌جایی که در پی مصالح نظام قدرت بی‌توجه به خواست و نیاز ساکنانش، گسترش و تغییر پیدا می‌کند و مردمانش نه «وند» و دارنده‌ی شهر که حبس و «بند» شهر می‌شوند.
ورودی و بیانیه‌ی خوب، نوید مواجهه با یک رویداد خوش‌آیند را می‌دهد. از گربه‌های سیمانی کف نمایشگاه که زیر دست‌وپای تماشاگر له می‌شوند تا حضور بیست‌ودو هنرمند با مدیاها و تکنیک‌های متفاوت از پرفورمنس تا نقاشی، عکس، مجسمه و…. هرکدام از دید یک شهربند داستان اسارت متفاوت خود را تعریف می‌کنند.
در واقع مجموعه‌ی کاملی گردهم آمده که هم‌زمانی‌اش با این روزهای تغییر کادر تیم شورای شهر، ارزش دیدن و تفکر را دارد.
با این حال نکته‌ی قابل تامل در برخی از آثار این نمایشگاه جمع کردن کار هنرمندان از میان مجموعه‌های کامل پیشین آن‌هاست که بدون نوشته و تنها با انتخاب یک اثر از مجموعه -اگر پیش از این مجموعه‌ی کامل دیده نشده باشد- آن‌طور که باید برای تماشاگر مفهوم نیست و حتی پراکنده و شلوغ و بی‌نظم به نظر می‌آید.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار