نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نگاه هنرمند

شهرام انتخابی

به نظر من هنر معاصر باید در ارتباطی مستقیم و مسئولانه به بررسی شرایط اجتماعی دوران خود بپردازد. هنر جزئی از زندگی است که هوشمندانه با به پرسش کشاندن آن‌چه بر ما و اطراف‌مان می‌گذرد، زیبایی‌شناسی نهفته در آن را به نمایش می‌گذارد. برخلاف این رویدادهایی هستند که همواره مبتنی بر سلیقه‌ی عام و تمایل به بازار و اقتصاد با هنر مثل یک کالا برخورد می‌کنند. استفاده از معانی پیش‌پاافتاده، آثاری به‌وجود می‌آورد که نتیجه‌ی آن چیزی جز بیهودگی، دروغ و تمسخر نیست و با تولیدات فراوان به ویرانی آنچه هنر باید باشد می‌پردازد. این نوع هنر منعکس‌کننده‌ی خودشیفتگی و شهوت طبقه ممتاز است.
هنر بازتابی است از حقیقت و یا به چالش کشیدن آنچه در دوران ما می‌گذرد؛ فراتر از روزمرگی‌ها و شکاف‌های اجتماعی، آن‌ها را قاطعانه بازنمایی می‌کند و با روش «بیگانه‌سازی» آشکارشان می‌ سازد. هنر عنصر اصلی اجتماع است و منعکس‌کننده‌، نه گزارشگر آن. هنر با زیبایی‌شناسی‌ای صادقانه، با درکی از وضعیت ستم‌دیدگان و محدودیت‌ها، در کشمکش دائم با هر آن‌چه بر آنها غالب است، به‌سر می‌برد. درست یا غلط، امیدوارانه، با طراوت و آرامش خود را به منصه ظهور می‌رساند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار