نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

شرایط

پروژه روزمرگی‌های معاصر در چهارمین گام خود عنوان شرایط را برای بیان دغدغه‌هایش برگزیده است. انسان معاصر و قرارگرفتن او در شرایط گوناگون خاستگاه پروژه‌هایی است که علی میراسماعیلی همواره به عنوان کیوریتور سعی در گردآوری آن‌ها دارد؛ پروژه‌هایی که از لحاظ ارائه و محتوا متفاوتند و میل به ساختارشکنی دارند.

او نخست با پروژه کجواج‌ها فعالیت کیوریتوری خود را آغاز و در ادامه پروژه‌های فراموشی و خودردیابی را به کارنامه‌اش اضافه کرد .

نمایشگاه شرایط در گالری باروک در دو طبقه میزبان سیزده اثر از چهارده هنرمند است که یک پروژه به طور مشترک اجرا شده و شکل هدفمند و ایده محور آن ساختار پرزرق‌وبرق باروک را دستخوش تغییر کرده است .

نام باروک ناخودآگاه فضای مجلل و خاصش را در ذهن تداعی می‌کند اما ‘شرایط’ با سبک کارها و عنوانی که بر خود دارد فضای گالری را از حالت فاخر، با شرایط مرتبط به هر اثر همسان‌سازی کرده و مخاطب نظاره‌گر ساخته‌هایی با ابعاد بزرگ است که در خود معانی‌ای همچون ویرانی، وابستگی، تشخیص و هویت را داراست و استعاری بودن بخش جدایی‌ناپذیر آثار است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار