نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

شب پیداست

نمایشگاه «شب پیداست» ترکیبی از بیست‌ویک عکس از مناظر زیر آسمان شب در برخی از نقاط ایران و ده کشور دیگر است که در طول چندین سال سفر و رصد رخدادهای مهم نجومی توسط عکاس ثبت شده است.

عکس‌ها از یک سو به گسست ارتباط دیداری میان مردمان شهرهای بزرگ و مدرن با آسمان شب اشاره می‌کنند که به واسطه آلودگی‌های نوری ممکن است بسیاری از آن‌ها هیچ‌گاه تا آخر عمر تجربه دیدن آسمان پرستاره شب را نداشته باشند، و از سویی دیگر پلی هستند که ما را به تجربه‌ی دیداری عکاس پیوند زده است. «تصاویر شما را با من در سفر به مکان‌هایی با مناظر بدیع همراه می‌کند… این‌جا می‌توان روبه‌روی هر منظره ایستاد و خود را درون آن دید.»

منظرهای انتخاب شده هر یک المان یا مکانی از میراث معنوی آن جغرافیا را شامل می‌شود که با یک رخداد نجومی هم‌زمان شده و به شکلی بازتابنده‌ی کالبد فرهنگی آن جامعه است. این همان مسیری است که عکاس در آن قدم برمی‌دارد: «یک مردم، یک آسمان». وی ما را با دنیایی مواجه می‌سازد که آن را این‌گونه توصیف می‌کند: «شب جهانی را پنهان و عالمی را آشکار می‌کند.»

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار