نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

زیستبوم

نمایشگاه زیستبوم که به کوشش زهرا قیاسی در گالری باوان جمع‌آوری شده‌است به مهم‌ترین دغدغه‌ بشر امروزی یعنی محیط زیست می‌پردازد. همان‌طور که از بیانیه نمایشگاه برداشت می‌شود نگاهشان به کنکاش و بازبینی دوره‌ی زمین شناسی جدیدی با نام آنتروپوسین است که تحت تأثیر نحوه‌ زندگی و حکمرانی انسان بر زمین آغاز شده و شرایط جدیدی را برای اقلیم، انسان‌ها و دیگر موجوداتش به وجود آورده ‌است. آن‌‌طور که به نظر می‌رسد قیاسی با کنار هم قراردادن مدیاهای مختلف و نمایش برخوردهای متفاوت با این پدیده سعی در پوشش همه جانبه‌ای برای این موضوع داشته ‌است؛ از چیدمان هنرمندی که تجربه همزیستی خود با سلول‌های سرطانی و اثر این تغییر اقلیم بر بدنش را نمایش می‌دهد تا نقاشی از ردی که انسان برای کاوش در معادن بر جای می‌گذارد.

به نظر می‌رسد قصد این نمایشگاه تنها  تعریفی از وضعیت موجود باشد، زیرا بیشتر آثار در مرحله‌ی نمایش صرف باقی می‌مانند و  حسی از ترس، نگرانی و یا درگیری از فاجعه‌ای در حال رخ دادن را به بیننده منتقل نمی‌کنند. شاید توجه به نکاتی چون عدم استفاده از کاغذ‌های تکثیرشده برای بیانیه‌های نمایشگاه نیز کمک بیشتری به باورپذیری دغدغه محیط زیستی این نمایشگاه می‌کرد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار