نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

زوال باشكوه ١٣٩٩-١٣٩٤

«زوال باشكوه ١٣٩٩-١٣٩۴» مجموعه عكسی از سمیرا علیخان‌زاده به روش ميكس‌مديا ترکیب شده با آينه، رنگ و … است که در گالرى اثر به نمایش درآمده است.
دو دهه است كه موضوع آثار او عكس‌هاى قديمى از زنان است كه بعضى از آن‌ها به طرق مختلف به دست او رسيده است. در مجموعه پيش رو تفاوت عكس‌ها در اين است كه فضاى آن‌ها خارج از آتليه عكاسى و اكثراً در خانه‌هاى شخصى است و شايد توسط عكاس خانگى گرفته شده باشند. فيگورها در اين عكس‌ها با لباس‌هاى نه چندان خاص و ژست‌هايى غيرآتليه اى حضور دارند. به جز يك عكس كه خانوادگى است، در مابقى سوژه زنان هستند. درواقع زيبايى و اهميت زيبايى و نقش اجتماعى آن‌ها در طول تاريخ دليل اصلى انتخاب سوژه براى هنرمند بوده است.
چيزى كه در مورد اين عكس‌ها وجود دارد اين است كه تاريخ است كه ما را از آن‌ها جدا مى‌كند و اين تاريخ صرفا همان زمانى است كه ما به دنيا نيامده بوديم؛ زندگى كسانى كه وجودشان مقدم بر وجود ما بوده است. هنگامى كه مي‌بينيم فرد آشنايى جور ديگرى لباس پوشيده تعجب مى كنيم. در آثار اخير اما آينه‌ها با اندازه‌اى بزرگ‌تر از قبل درنظر گرفته شده‌اند. وجود آن‌ها، خصوصا در اين آثار، عنصری كمك‌كننده به تعامل مخاطب در متن اثر است، زيرا در حين تماشاى اثر به خود رجوع مى‌كند. اين‌كه چه‌قدر با زمان در عكس فاصله دارد حس كشف و همزادپندارى با دنياى ازدست‌رفته را ايجاد مى‌كند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار