نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

رنگین‌کمانی بر ابر دیگری

مجموعه‌ی جدید حسین تمجید با عنوان رنگین‌کمانی بر ابر دیگری نقطه‌ی تقابل مجموعه پیشین این هنرمند با عنوان ناتمام ماندگی ابدی است. این مجموعه با هشت اثر در گالری هما به نمایش درآمده است و با تکنیک رنگ روغن و اکریلیک اجرا شده‌اند.
به طور کلی می‌توان گفت حسین تمجید منبع الهام خود را در طبیعت جستجو می‌کند و خلاقیت او متاثر از عناصر طبیعی است. گل‌ها همیشه موضوع اصلی آثار او بوده‌اند که نشان دهنده‌ی پیوند تنگاتنگ هنرمند با شاعرانگی است. در مجموعه‌ی پیش رو هنرمند با دقیق شدن در موضوع به انتزاع رسیده است و با کشیدن خطوط و سطوح هندسی با رنگ‌های درخشان و فانتزی در آثار خود تنوع ایجاد کرده است.
حسین تمجید را می‌توان هنرمندی احساسی قلمداد کرد. در مجموعه‌ی پیشین، هنرمند با مداد و خودکار آثاری سیاه و سفید خلق کرده بود که با توجه به احساس لحظه‌ای هنرمند بوده است. در این آثار نیز همان‌طور که هنرمند در استیتمنت مجموعه آورده تنوع رنگی و سطوح هندسی نشان‌دهنده‌ی تغییر دیدگاه هنرمند در دوسال اخیر بوده است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار