نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نگاه هنرمند

رضا هدایت

هنر نمایش فکر بکر است. از تکرار گریزان است و درگیر مناسبات‌ و مناصب نمی‌شود. در هر جای دنیا با هر آب و هوایی که فکرش را بکنید هنر رشد می‌کند و به بار می‌نشیند. برای دیده‌شدن و دیدن هنر نیازی نیست به دوردستها برویم؛ هنر بسیار به ما نزدیک است و وابسته به دانش‌اندوزی نیست و با چکش‌کاری قوام پیدا نمی‌کند. هنر بیش از هرچیزی وابسته به درون و دریافت فردی و رفتار صادقانه و بی‌روی‌ و ریا است. هنر ناچار به بالیدن است و هنرمند تنها مراقب هنر است.
امروزه در ایران هنرهای بصری از رشد بیشتری برخوردار است؛ به یمن وجود وسایل ارتباط جمعی و تعدد مراکز آموزشی. متاسفانه گونه‌های دیگر هنر کمتر بالندگی داشته و کمتر مورد اقبال قرارگرفته‌اند؛ چنان‌که بایسته و شایسته است مورد توجه نبوده. مثلا این‌که ایرانی‌ها در شعر زبانزد هستند اما امروزه نسل جوان با ادبیات بیگانه هستند . البته که در خیلی از دیگر هنرها هم چنین است که مجال اندک است برای پرداختن. آرزوی من این است که سیستم آموزشی و پرورشی به گونه‌ای باشد که هنر به‌طور ریشه‌ای مورد توجه و یادگیری باشد و گنجینه‌های کهن را فراپشت رها نکنیم و آگاه باشیم که هنر هرگاه از دل برآید به دل می‌نشیند و نیازی به خودخستن و آزردن نیست که جهانی باشیم.
از مهر و عشق و انسان گفتن همیشه نو است، و جهانی .
جهان خود را دریابیم بس است و بس.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار