نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

دیوانه

علی‌اکبر صادقی هنرمندی روایت‌گر است که آثارش تلاقی نقاشی کلاسیک ایرانی و سوررئالیسم است. آثار او برخواسته از جهان ادبیات و اسطوره است و با اشرافی که بر نگارگری ایران دارد دیدی نو را در عرصه هنر ایران عرضه کرده است. با این حال، آثارش در قالب خاصی از هنر و نقاشی ایرانی نمی‌گنجد. همواره همه‌چیز را نااستوار معرفی می‌کند و از زیباشناسی مرسوم آثار مدرنیستی می‌گریزد، اما با شگفتی و حیرت پیوند می‌یابد. او راوی فرهنگ عامیانه است که آمیخته با معاصریت جهان شده، به همین خاطر از جغرافیای بومی نقاش فراتر می‌رود و بدل به زبانی جهانی می‌گردد. دیومردمان در آثارش همواره دغدغه قابل‌استنباطی است که هیچ‌گاه از بستر اجتماعی جامعه منفک نشده است.

دیوانه مجموعه‌ای از دیوهای صادقی است که مرز خیال و واقعیت را همواره در هم می‌نوردد و به زایندگی بر بوم منجر می‌شود و می‌تواند مخاطب را در مقابل شگفتی آثار میخ‌کوب نگه دارد. شعفی که از کشف این بوم زاینده به مخاطب دست می‌دهد، از کشفی نشات می‌گیرد که هر دم با دوباره دیدن آن حاصل می‌شود. رنگ‌های برجسته با خطوطی که نقش تعیین‌کننده در آثار صادقی داشته‌اند، چشم بیننده را لحظه‌ای آرام نمی‌گذارد و دیوانه‌وار در حرکت است.

بدو ورود به نمایشگاه، ویدئوبیوگرافی از هنرمند در حال پخش است و مخاطب در ادامه با آثار مواجه می‌شود. در میانه سالن، ۹ خودنگاره از صادقی که با رنگ‌هایی درخشان رنگ‌آمیزی شده و ارجاعاتی از آثار و مجموعه‌های قبلی صادقی ازجمله میخ‌، کلاه‌خود، نیزه و دیوها درآن‌ها گنجانده شده، چهره صادقی را با میمیک‌هایی اغراق‌شده از حالات روانی انسان چون پریشانی، خشم، استیصال، تعجب و درد نشان می‌دهد. زبان استعاری و نمادینی که این نقاش برای آثار خود انتخاب کرده است، به او اجازه داده تا درونیات و رویاهای خود را با مخاطبانش به اشتراک بگذارد. صادقی با شوخ‌طبعی به مواجهه با واقعیت پیرامونش می‌رود.

صادقی در شصت سال گذشته به طور حرفه‌ای در زمینه‌های گوناگون هنری فعال بوده است و حجم آثار هنری‌اش قابل باور نیست. نکته مهم این است که این هنرمند در طول زندگی خود، در کنار فراز و فرودهای روزگار و درونیات خود، فرصت خلق این همه اثر با تنوع بسیار را داشته و کمیّت و کیفیت، هیچ‌کدام نتوانسته بر دیگری غلبه کند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار