نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

دل‌شدگی

درخشندگی و جرم‌های غیلظ رنگ به همراه بافت‌های ایجاد شده روی سطح بوم در نگاه اول به چشم بازدیدکننده هجوم می‌آورد. موتیف‌ها و فیگورهایی که با ارجاع به مضامین کلیشه‌شده بومی با ساختاری خارج‌ازفرم و خام‌دستانه تصویر شده‌اند و در خاطره بصری یادآور تصویرسازی‌های داستان‌های شاه پریان است شکل کلی آثار این نمایشگاه را تشکیل داده است.

روشنک امین‌الهی در متن نمایشگاه خود درباره این مجموعه از به‌کارگیری سنت امپرسیونیست‌ها در روند شکل‌گیری آثارش گفته است، در واقع مسئله این نیست که این اشاره از لحاظ مضمون به چه صورت به مرحله اجرا درآمده است، بلکه درک هنرمند از یک پدیده مهم تاریخ هنری را نشان می‌دهد که درکی نمادین و فرم‌گراست، زیرا تنها مکانسیم فرمی یک جنبش را، آن هم نه به صورت کامل بلکه در شکلی کاملا سطحی به مرحله اجرا درآورده است. به تعبیر دیگر اگر این آثار با متنی همراه نمی‌شد مخاطب آثار را می‌دید و بدون ذهنیت از هدف هنرمند یا بی‌تفاوت از کنار این نقاشی‌ها گذر می‌کرد یا وجه دکوراتیو این آثار جذبش می‌کرد. برای اینکه اثری خلق کنیم که هویتی را به‌همراه داشته باشد نیاز نیست در پشت واژه‌ها به دنبال معنا و هویت بگردیم، بلکه هویت اثر مسئله‌ای است که باید آن‌را زیست کرد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار