نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

در ستایش پلک زدن

هشت اثر از هدی‌ کاشیها با عنوان «در ستایش پلک زدن» در مدار موازی به نمایش گذاشته شده است.
این نقاشی‌ها روی پایه‌های فلزی به صورت پشت‌سرهم چیدمان شده‌اند. نقاشی‌های او همیشه با پالت رنگی متنوع، شفاف، و بدون خاکستری رنگی اجرا می‌شد، اما در این‌ مجموعه ما حجم گسترده‌ای از رنگ سیاه را شاهد هستیم. در تابلوی اول او تصاویر ارجاع به نقاشی‌های کلاسیک دارد که پایبندی‌ و علاقه‌ی هنرمند را به تاریخ هنر نشان می‌دهد. اما رفته‌رفته تصاویر تاریخ هنری جای خود را به تصاویر کامپوتری و ایموجی و کاراکترهای انیمه می‌دهند ‌که از خصلت‌های بارز کار کاشیها است. کاراکترهای آثار هم‌زمان احساسات انسانی را نشان می دهند. یکی دیگر از خصیصه‌های آثار او نقش‌های توأمان انتزاعی به واسطه سطوح رنگی و فیگوراتیو است.
در این مجموعه هرچه به تابلوهای آخر نزدیک می‌شویم، سطوح تیره و رنگ سیاه بیشتر می‌شود و در انتها آخرین تابلو کاملا سیاه است. نقاشی‌های این مجموعه دارای پرسپکتیو رنگی است. یعنی در تصاویر رنگی بک‌گراند تار و خاکستری و فورگراند با خطوط مشخص و واضح کشیده شده‌اند.
در آثار پیشین کاشیها، بداهگی بیشتر مشخص بود، اما در آثار پیش رو استفاده‌ی آگاهانه از رنگ سیاه کاملا به چشم می‌خورد و نشان‌دهنده ی تفکر و جهان‌بینی اوست. هنرمند باور به عدم مطلق‌اندیشی نسبت به وقایع دارد و استفاده از کاراکترها شوخ طبعی او نسبت به اتفاقاتی که در عین حال که مهم هستند می‌توانند کاملا پوچ باشند را نشان می‌دهد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار